Over mij

In 1985 behaalde ik mijn einddiploma mbo- iw(inrichtingswerk) aan de ASKA te Groningen. Mijn eindscriptie ging over de onderdrukking van kinderen. Vervolgens deed ik de hbo-mw (maatschappelijk werk) aan de roemruchte academie De Horst. Ik studeerde af op mijn zoektocht naar een synthese tussen vrouwenhulpverlening en systemisch denken. Mijn eindscriptie was getiteld Loslaten, de winst van woede na verlies bij vrouwen.

Op mijn zestiende liep ik stage bij het kindertehuis van het Leger des Heils in Groningen; daarna deed ik ervaring op het bij Schippersinternaat, de Kindertelefoon; bij een opvanghuis voor weglopers en bij kinderwerk in een Blijf van mijn Lijfhuis.

Na het behalen van mijn mbo-diploma ging ik werken in een opvanghuis voor kinderen die in hun gezin seksueel waren misbruikt . Daar richtte ik mij onder meer op methodiekontwikkeling. De instelling was een van de eersten die ervaringsdeskunidgen in dienst had. Zodoende kon ik daar ook mijn eigen ervaringsdeskundigheid ontwikkelen –  en later mijn ervaringskundigheid. Ik heb er vijf jaar gewerkt – onder supervisie. Ik verhuisde naar Amsterdam, waar ik bij Tegen haar Wil  werkte en bij de vrouwenopvang van HVO-Querido. Ik vond tenslotte een baan als gezinsvoogd bij Jeugd en Gezin in Den Haag en in Voorburg. In 1997 werd ik door Ynse Stapert van de Voortgezette Opleiding in Amsterdam uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Hij had mijn verhaal gehoord en moedigde mij aan de opleiding supervisie en begeleidingskunde te volgen want, zo zei hij letterlijk: “Jij hebt zoveel ervaring en bent daardoor zo kundig geworden, dat moet je verder ontwikkelen.” Zo gezegd, zo gedaan.  Mijn eindscriptie Uit eigen Beweging (1998) ging over ervaringsleren en ervaringskunde. De titel van mijn scriptie werd uiteindelijk de naam van mijn eigen bedrijf. Behalve de reeds genoemde beroepsopleidingen volgde ik vele cursussen, gericht op bevordering van mijn professionele deskundigheid en gedurende twee jaar deed ik een opleiding aan de Academie voor spirituele integratie te Krommenie. Ik heb in de reguliere hulpverlening gewerkt, bij de gezinsvoogdij, de pleegzorg en de psychiatrie. Ik heb als vrijwilliger gewerkt en heb trainingen gegeven bij de ggz. Ook gaf ik anderhalf jaar lang supervisie aan mbo-studenten van het Zadkine College in Rotterdam. Als je geïnteresseerd bent in de activiteiten van mijn bedrijf Uit eigen Beweging, neem dan contact met mij op. Ik praat je graag verder bij. Als je overweegt een supervisie- of coachingstraject met mij aan te gaan; als je begeleiding in je werk zoekt of deskundigheidsbevordering, maak dan een afspraak met mij voor een kennismaking. Hbo- en mbo-opleidingen die een curriculum willen ontwikkelen op het gebied van ervarings(des)kundigheid, of die een supervisor dan wel begeleider van hun studenten zoeken zijn van harte welkom om contact met mij op te nemen.

Uit Eigen Beweging, Annyk Haveman
T:0653177802
E: annyk.haveman@uiteigenbeweging.nu 

E:annyk.haveman@Ervaringsperspektief.nl